Cenník

DETI 0-8 rokov:

SRT – Spiritual Response Therapyna diaľku30 min.20,- EUR

Na diaľku: Potrebný súhlas rodiča, alebo osoby ktorej je dieťa zverené do opatery a úvodný telefonický rozhovor s poverenou osobou. Zvyčajne postačuje 30 minút. Ak nie: 30 – 60 min.    20 – 35 EUR

DETI 9-14 rokov

SRT – Spiritual Response Therapyosobné stretnutie60 min.35,- EUR
SRT – Spiritual Response Therapyna diaľku30 min.35,- EUR
Terapia – odblok metódou Emočný kódosobné stretnutie30 min.20,- EUR

Osobné stretnutie SRT – záujem a ochota dieťaťa k spolupráci na osobnom stretnutí. Zvyčajne postačuje do 60 minút.

Na diaľku: Potrebný súhlas rodiča, alebo osoby ktorej je dieťa zverené do opatery a úvodný telefonický rozhovor s poverenou osobou. Zvyčajne postačuje 30 minút. Ak nie: 30 – 60 min.    20 – 35 EUR

Osobné stretnutie Terapia – odblok metódou Emočný kód. Zvyčajne postačuje 30 minút. Ak nie: 30 – 60 min.    20 – 35 EUR

MLADISTVÝ 15-18 rokov

SRT – Spiritual Response Therapyosobné stretnutie60 min.35,- EUR
SRT – Spiritual Response Therapyonline60 min.35,- EUR
Terapia – odblok metódou Emočný kódosobné stretnutie30 min.20,- EUR

Osobné stretnutie SRT- zvyčajne postačuje 60 minút. Ak nie: 60 – 90 min 35 – 50 EUR

Online stretnutie prostredníctvom WhatsApp, Messenger, Google Meet. Zvyčajne postačuje 60 minút. Ak nie: 60 – 90 min 35 – 50 EUR

Osobné stretnutie Terapia – odblok metódou Emočný kód. Zvyčajne postačuje 30 minút. Ak nie: 30 – 60 min.    20 – 35 EUR

DOSPELÝ od 19 rokov

SRT – Spiritual Response Therapyosobné stretnutie90 min.60,- EUR
SRT – Spiritual Response Therapyonline90 min.60,- EUR
Terapia – odblok metódou Emočný kódosobné stretnutie30 min.20,- EUR

Online stretnutie prostredníctvom WhatsApp, Messenger, Google Meet.

Osobné stretnutie Terapia – odblok metódou Emočný kód. Zvyčajne postačuje 30 minút. Ak nie: 30 – 60 min.    20 – 35 EUR

Podnikám ako fyzická osoba:
IČO: 47892595, DIČ: 2023303665, nie som platiteľ DPH,
živnosť zapísaná OU-PK-OZP-2014/006676-2
č. živnostenského registra 130-2385

V rámci voľnej živnosti „mimoškolská vzdelávacia činnosť“ sprostredkúvam verejne dostupné informácie. Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť . Nie som kvalifikovaný psychoterapeut, cieľom ponúkaných služieb nie je stanovovanie diagnóz ani ich liečenie.

Vďaka Vám za zdieľanie